Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Tczewie
http://sp1tczew.superszkolna.pl

03 marca 2014 15:22 | Strefa rodzica

Rekrutacja - informacje

INFORMACJA O REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

W GIMNAZJUM NR 1 W TCZEWIE

 

Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Tczewie informuje, że w roku szkolnym 2016/17

będzie dokonywany nabór do 8 klas pierwszych, a w tym:

 • 4 klas ogólnych,
 • 1 klasy matematyczno-fizyczno-informatycznej,
 • 2 klas o poszerzonym nauczaniu  języka angielskiego,
 • 1 klasy medyczno-technicznej.

Przy naborze do klas o określonych poszerzeniach kandydat musi złożyć podanie oraz poddać się testom badającym umiejętności i wiedzę, które odbędą się w dniu 15 kwietnia 2016r. (o czym dokładniej poniżej).


TERMINY

1. Termin składania wniosków o przyjęcie do dnia 22 czerwca 2016r.

2. Jakie dokumenty należy dostarczyć?

 1. podanie o przyjęcie do I klasy gimnazjum (do pobrania ze strony internetowej, w sekretariacie swojej szkoły lub w sekretariacie Gimnazjum nr 1),
 2. wykaz ocen za I półrocze klasy VI,
 3. 1 zdjęcie.

3. Do dnia w terminie do 28 czerwca 2016r.  do  godz. 12.00  dokumentację należy uzupełnić:

 1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 2. zaświadczenie o wyniku sprawdzianu po SP,
 3. dyplomy i inne dokumenty świadczące o osiągnięciach kandydata.

4. Lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły zostanie ogłoszona

dnia 01.07.2015r do godz. 12:00.

5. Ostateczny termin dostarczenia oryginałów świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku sprawdzianu po SP do 05 lipca 2016r. do godz. 12:00.

6. Ogłoszenie listy przyjętych uczniów do gimnazjum zostanie ogłoszona

dnia 06 lipca 2016r. o godz. 12:00.


BARDZO WAŻNE

7. Spotkanie z rodzicami uczniów klas VI zainteresowanych naszym gimnazjum odbędzie się  

07 kwietnia 2016r. roku o godzinie 17:00.  

8. Test kwalifikujący do klas:

UWAGA ZMIANA TERMINU

 • informatyczno – matematyczno - fizycznej odbędzie się dnia
  16 maja 2016r. godz. 16:00,
 • z rozszerzonym językiem angielskim odbędzie się dnia      
  16 maja 2016r. godz.17:00,
 • medyczno - technicznej odbędzie się
  16 maja 2016r. o godzinie 18:00,

9. Wyniki testu na stronie internetowej gimnazjum w dniu 17 maja 2016r.


Adres naszej strony internetowej www.gim1tczew.superszkolna.pl

10. Wymagania programowe dotyczące klas o poszerzonym programie nauczania ukażą się w marcu 2016r.

Serdecznie zapraszamy.

Załączniki:

PODANIE 2016/17 [98 KB]

Załącznik do zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty [125.31 KB]

Uchwała Rady Miejskiej XV/116/2016 [77 KB]

Oświadczenie o rodzeństwie [29.5 KB]

Oświadczenie o wielodzietności [31.5 KB]